Oslobodenie.sk

Akcie

Home »  Akcie

Pastor Alexander Kulbaka zasvätil svoj život Kristovi v roku 1996. Od prvých dní službe si ho Boh mocne používa, v Jeho odpovediach na potreby ľudí. Dejú sa zázraky uzdravenia zraku, sluchu, pacientov s nádorovým ochorením, paralizovaanýchSú svedectvá oslobodenia zo závislostí od drog bez liečby v zdravotníckych zariadeniach alebo bez rehabilitačného kurzu. Služba pastorAleksandra Kulbaku ľudia poznajú cez prejavy zázrakov, znamenia a proroctvá a to ako osobne, ale aj spoločné všetkým prítomným na službe

Služba v Trnave sa bude konať v dňoch od 9.7 do 13.7. (od nedele do štvrtka každý večer od 18.00 do 21.00).

Miesto: Hotel Phoenix:  http://www.hotelphoenix.sk/