Oslobodenie.sk

ALKOHOLIZMUS

Home »  Oslobodenie od závislosti »  Alkoholizmus »  ALKOHOLIZMUS

ALKOHOLIZMUS

Príčiny vzniku

• Rebélia, strach, pýcha, nízke sebavedomie, odmietnutie. Alkoholizmus môže byť dedičné.

Miesto v Písme

  • 2 Tim. 1:7 Boh nám totiž nedal ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy.
  • Ef 3:19 A poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje poznanie, a tak aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou. 

Lekársky popis choroby

  • Závislosť na alkohole vyzýva neprirodzené (nie ako pri narodení) chemické zmeny v mozgu, čo, ak sa nič nezmení, vyžadujú ďalšie použitie  alkoholu, aby telo mohlo fungovať normálne. Toto vyvolá zásadné zmeny v správaní a je zničujúci pre osobu nielen psychicky ale i spoločensky. Alkoholizmus je príčinou fyzickej nerovnováhy, čo vedie k ochoreniu pečene, vyčerpaniu, rakovine úst, pankreatitídy, rovnako ako k samovražedným sklonom, k narušeniam vzťahov, problémom s rodinou a v manželstve, začínajú neúspechy v práci, a tak ďalej.

Služba

Veďte ich pokániu a vyznaniu hriechu a vyhlásťe odpustenie.

• Vyžeňte ducha strachu. 1.list Jána 4:18. V láske niet strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach, lebo: kto má strach, bojí sa trestu, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. Zviažte a vyžeňte silného ducha alkoholizmu, potom osloboďte ducha pravdy a rozhodnutie.

• Zrušte všetky rodové kliatby a prehláste rodové požehnania.

• Pracujte so starými citovými ranami a osloboďte Otcovú lásku.

• Prikážte všetkým orgánom a tkanivám zasiahnutým alkoholom očistiť sa a uzdravenie príde.

Z knihy: Ivan Komarov Zoznam chorôb

Kto je Ivan Komarov

Verše z Biblie – (kurzívou). Zdroj: ©Slovenská biblická spoločnosť

Upozornenie

  • Tento zoznam chorôb s popisom nie je možné použiť ako vzorec. Je to skôr manuál alebo návrh o tom, ako slúžiť ľuďom s určitými chorobami alebo ochorenia. V prvom rade chceme načúvať Duchu Svätému a nasledovať ho. Sme kanál na prenos, čo chce ON povedať a urobiť. Musíme sa spoliehať na Ducha Svätého, aby nám dával informácie o každej osobe, za ktorú sa modlíme. Toto pomazanie ničí to jarmo a oslobodzuje ľudí.
  • My slúžime veľmi kreatívnemu Bohu, ktorý sa pohybuje mnohými rôznymi spôsobmi a preto je dôležité, aby sme nevytvárali žiadne vzorce. V evanjeliách sa Ježiš modlil rôznymi spôsobmi za každého jedného z piatich nevidiacich. Napľul na jedného, druhému zmiesil hlinu, k tretiemu sa jednoducho otočil Slovom, na štvrtého vložil ruky, a z piateho vyhnal démonov. Nie je potrebné sa naspamäť učiť tieto jeho kroky, je ich použiť ako všeobecné vodítko a potom sa nechajte viesť Duchom Svätým.
  • Nezabudnite, je potrebné vždy slúžiť s láskou. Akékoľvek odhalenie v oblasti ľudského života, ktoré otvorilo prístup Satanovi, by malo byť použité s veľkou láskou.
  • Podľa Rim. 2:4 Alebo opovrhuješ bohatstvom jeho dobroty, trpezlivosti a zhovievavosti a nevieš, že Božia dobrota ťa vedie k pokániu? 
  • Vždy tvorte, podporujte a milujte.

Autor: Ivan Komarov

Ak sa ti svedectvo, blog páčil vyjadri nám podporu zdieľaním.Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on VKEmail this to someonePrint this page

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *