Oslobodenie.sk

NEPLODNOSŤ

Home »  Oslobodenie od chorôb »  Neplodnosť »  NEPLODNOSŤ

NEPLODNOSŤ

On september 19, 2016, Posted by , In Neplodnosť,Oslobodenie od chorôb, With No Comments

Príčiny vzniku

 • Možná príčina – sexuálny hriech alebo dedičné prekliatie. Môže to zahŕňať hanbu, vinu a neodpustenie samej sebe.
 • Môže to byť kvôli systematickému nedostatku rešpektu zo strany jej manžela.

Miesto v Písme

 • 1 List Petra 3:7 Podobne i muži, nažívajte so svojimi ženami vo vedomí, že žena je ako krehká váza, a preukazujte im úctu, pretože sú spolu s vami dedičkami milosti života. Tak vašim modlitbám nebude nič prekážať.
 • Žalm 102:29 Synovia tvojich služobníkov budú bývať bezpečne a ich potomstvo bude stáť pevne pred tebou. 

Lekársky popis choroby

 • Neschopnosť otehotnieť, vynosiť a porodiť dieťa.

Služba

 • Kajajte sa a odpustite sebe aj ostatných.
 • Roztrhnite duševné putá, ak je to nutné.
 • Zrušme všetky dedičné kliatby, ktoré prišli zo slobodomurárstva, urážok, atď.
 • Zbavte sa viny a hanby.
 • Prikážte vnútorným reprodukčným orgánom riadne fungovať a priniesť život.
 • Proklamujte lásku a Božie požehnanie, mier, radosť a plodnosť.

Z knihy: Ivan Komarov „Register chorôb“

Kto je Ivan Komarov

Verše z Biblie – (kurzívou). Zdroj: ©Slovenská biblická spoločnosť

Upozornenie

 • Tento zoznam chorôb s popisom nie je možné použiť ako vzorec. Je to skôr manuál alebo návrh o tom, ako slúžiť ľuďom s určitými chorobami alebo ochorenia. V prvom rade chceme načúvať Duchu Svätému a nasledovať ho. Sme kanál na prenos, čo chce ON povedať a urobiť. Musíme sa spoliehať na Ducha Svätého, aby nám dával informácie o každej osobe, za ktorú sa modlíme. Toto pomazanie ničí to jarmo a oslobodzuje ľudí.
 • My slúžime veľmi kreatívnemu Bohu, ktorý sa pohybuje mnohými rôznymi spôsobmi a preto je dôležité, aby sme nevytvárali žiadne vzorce. V evanjeliách sa Ježiš modlil rôznymi spôsobmi za každého jedného z piatich nevidiacich. Napľul na jedného, druhému zmiesil hlinu, k tretiemu sa jednoducho otočil Slovom, na štvrtého vložil ruky, a z piateho vyhnal démonov. Nie je potrebné sa naspamäť učiť tieto jeho kroky, je ich použiť ako všeobecné vodítko a potom sa nechajte viesť Duchom Svätým.
 • Nezabudnite, je potrebné vždy slúžiť s láskou. Akékoľvek odhalenie v oblasti ľudského života, ktoré otvorilo prístup Satanovi, by malo byť použité s veľkou láskou.
 • Podľa Rim. 2:4 Alebo opovrhuješ bohatstvom jeho dobroty, trpezlivosti a zhovievavosti a nevieš, že Božia dobrota ťa vedie k pokániu? 
 • Vždy tvorte, podporujte a milujte.

Autor: Ivan Komarov

Ak sa ti svedectvo, blog páčil vyjadri nám podporu zdieľaním.Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on VKEmail this to someonePrint this page

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *