Oslobodenie.sk

CHCEM PODPORIŤ PRÁCU NA KNIHE

Home »  CHCEM PODPORIŤ PRÁCU NA KNIHE

Budeme vďační za každé €/Čk, ktoré podarujete na prácu na knihách, na preklady kníh a prácu na portály www.oslobodenie.sk, v službe najchudobnejším. Knihy chceme distribuovať aj vo väzniciach a v miestach, kde sa starajú o závislých.

Platba v EUR:

IBAN:SK7483300000002800852518

BIC/SWIFT:FIOZSKBAXXX

Platba z Čiech (v CZK):

Číslo účtu: 2800852526/2010

Na čo budú príspevky použité. Čo je náš cieľ?

    Pokiaľ sa rozhodnete vznik našej knihy podporiť, tak vedzte, že vybrané prostriedky budú použité len pre vznik samotnej knihy, tj. korektúry, grafické spracovanie a tlač, a ak sa podarí tak aj na preklad do ďalších jazykov. V prvom rade zisk z kníh pôjde na preklady do ruštiny, angličtiny a poľštiny. Ak to financie dovolia tak bude nasledovať  maďarčina, rumunčina, bulharčina,… Tzn. nebudú slúžiť ako honorár pre nás. Znamená to, že skutočne podporíte to, aby kniha uzrela svetlo sveta v papierovej podobe. Taktiež vďaka knihe budeme vedieť viesť portál www.oslobodenie.sk , pre komunitu ľudí, ktorým sa zmenil život a chcú svojím svedectvom pomôcť ľuďom, ktorí potrebujú, hľadajú riešenie do svojej životnej bezvýchodiskovej situácie. Na portále budú svedectvá a blogy oslobodenia, nielen z rómskych osád, ale chceme dať priestor každému, kto prežil vlastné oslobodenie, tým čím prešli hrdinovia knihy Oslobodenie, ale aj my.

Už dnes máme spracovaných 80 chorôb a postupne ich budeme na stránku pridávať a taktiež svedectvá oslobodenia od závislostí, ktoré si bude môcť hľadajúci zakliknúť, kde sa dozvie, ako si pomôcť a ako sa dostať zo závislostí a k nim budeme pridávať svedectvá ľudí, ktorí sami prešli oslobodením.

Portál a svedectvá z neho sa budú prekladať do jazykov, v ktorých bude kniha preložená.

Finančná podpora projektu je časovo neohraničená.